Registrace a přihlášení

Pro účast v internetové aukci, se musíte zaregistrovat a přihlásit. Odkazy na registraci a přihlášení se nacházejí v záhlaví webové stránky. Vyplnění registračního formuláře je povinné, slouží pro zpětnou kontrolu vaší identifikace. Registrací  vyslovujete svůj souhlas se „Všeobecnými obchodními podmínkami a pravidly provozu a užívání internetové aukce“ (dále jen VOP) a zavazujete se, že koupený předmět uhradíte nejpozději do 10 dnů od skončení aukce. VOP si důkladně prostudujte.

Po vyplnění registračního formuláře a přiložení kopie vašeho občanského průkazu nebo pasu, bude registrace dokončena. K registraci dojde ihned po odeslání registračního formuláře. Následně se můžete přihlásit pomocí svého přihlašovacího jména a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit internetové aukce. Registrované dražitele budeme průběžně telefonicky kontaktovat a ověřovat platnost zadaných registračních údajů. V případě že nebude prokázána totožnost registrovaného dražitele zasláním kopie občanského průkazu či pasu, vyhrazujeme si právo tohoto dražitele ze seznamu dražitelů odstranit. Registraci můžete provést i osobně v galerii na této adrese: U Národní galerie 469, Praha – Zbraslav, 156 00

Aktuální aukce

Přehled všech aktuálně nabízených položek aukce se nachází na úvodní stránce VSTUP DO AUKCE, nebo v patičce webu na odkaz Aktuální aukce.

Detail aukce

Každá položka obsahuje informaci například o technice zhotovení díla, jeho čistém rozměru bez rámu, vyvolávací ceně, aktuální ceně, minimálním příhozu, datumu a času plánovaného ukončení aukce. Bude-li však proveden příhoz během posledních 4 minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen opět na 4 minuty do konce aukce. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy.

Pokud však budete realizovat svůj příhoz v posledních 10s, vystavujete se nebezpečí, že jej systém již nemusí, vlivem rychlosti připojení a přenosu dat, včas přijmout a zaznamenat. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivého předmětu nemusí být shodné, pokud nemáte synchronizován čas s aukcí na svém počítači.

Jak přihazovat

Po vašem přihlášení zvolte vámi vybranou nabízenou položku v Aktuální aukci, po kliknutí na detail máte možnost zadat svůj příhoz následujícími způsoby: 

Standardní přihazování

Můžete akceptovat systémem nabídnutou částku, pokud jste první dražitel na dané položce, dražíte položku za aktuální cenu, první příhoz je roven nule. Pokud je položka již dražena, systém vám nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů (cena položky je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardního příhozu. Můžete však také vložit částku své maximální nabídky, kterou jste ochoten(a) za položku okamžitě zaplatit, tedy vložit jakoukoliv částku větší než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů = volba vlastního příhozu. Aktuální cena položky se zvýší o částku příhozu. Po stisknutí tlačítka "Přihodit", systém zobrazí potvrzující pole s přesnou částkou Vašeho příhozu. V případě potvrzení příhozu je příhoz je závazný a jeho anulace je vyloučena. Všechny své příhozy můžete přehledně sledovat ve svém uživatelském účtu, v odkazu Moje aukce.

Přihazování: Nastavení limitu

Můžete akceptovat systémem nabídnutou částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší než je výše aktuální ceny a minimálního příhozu, tak nemusíte sledovat průběh a čekat na konec internetové aukce. Systém pak bude automaticky přihazovat za vás nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby jste zůstal(a) nejvýše přihazujícím a vyhrál(a) aukci. Vaše příhozy se budou zvyšovat jen do výše limitu, který jste nastavil(a).Všechny vámi nastavené limity můžete přehledně vidět ve vašem uživatelském účtu u dražené položky. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů systém automaticky upřednostní dříve zadaný příhoz. Příhoz limitem je označen nápisem (limitem).

 

Tabulka minimální příhozů: Výše příhozu

 

100,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč

500,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč

1.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč

5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč

10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč

50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč

100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč

200.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více

U příhozu není akceptována částka příhozu v korunách a desetikorunách.

Příhoz je akceptován pouze na celé stokoruny (příklad: 200,-Kč, 600,-Kč, 1200Kč,- nikoli však 223,- Kč, 655,-Kč nebo 1297,-Kč)

Po provedení příhozu počkejte minimálně 30 vteřin, dokud se příhoz nezapočítá.
Příhoz se může započítat se zpožděním v závislosti na rychlost Vašeho připojení k internetu a v závislosti na zatížení aukčního systému.
V případě zájmu o konkrétní položku aukce, doporučujeme učinit příhoz nejpozději 30 vteřin před ukončením aukce.


Jakmile vyprší čas aukce dané položky a u této položky se místo odpočtu času zobrazí Aktualizujte stránku, je zapotřebí stránky ručně aktualizovat stisknutím kláves CTRL + F5 pro kontrolu zda-li nebyl na tuto položku učiněn příhoz a tím se prodloužil čas této položky opětovně na 4 minuty do ukončení.


 Možnosti, které v případě „přihazovat do limitu“ mohou nastat:

       1) zadáte limit na položku, kde nejste aktuální dražitel, systém nejprve provede příhoz dle tabulky minimálních příhozů (v případě dosud nedražené položky na vyvolávací cenu) a následně uloží váš limit do systému,

       2) zadáte limit na položku, kde jste aktuální dražitel a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna,

       3) zadáte vyšší limit na položku, kde jste již limit zadal(a), vše proběhne jako u předchozích bodů s rozdílem, že systém přepíše váš starý limit, limitem novým vyšším, systém je nastaven tak, že sám sebe nepřehodíte, v případě, že jste zrovna nejvýše přihazujícím, aktuální cena položky zůstane stejná i po zvýšení vašeho limitu,

Výsledky aukcí

V okamžiku ukončení aukce, je automaticky systémem vyhodnocen vítěz, který bude prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, uvedeného při registraci,  informován o své výhře.

Vítěz, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci a bude mu prodán daný předmět, je seznámen s tím, že je povinen uhradit provozovateli poplatek za zprostředkování prodeje formou internetové aukce a na úhradu nákladů s tím spojených, který je smluvně stanoven ve výši 20% z ceny daného předmětu dosažené v aukci, a to současně při úhradě ceny dosažené v aukci a stejným způsobem, jakým je hrazena tato cena. 

Tyto částky je vítěz povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od ukončení internetové aukce, více ve VOP.